Política de privacitat

En conformitat amb el que diu la RGPD 2016/679, de Protecció de Dades, la Companyia Cervesera del Montseny S.L. els informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquest web o bé mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporats en un fitxer de clients i seran tractats de manera automatitzada.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquest web o subscripció a la llista de mailing o d’e-news, el remitent dona el seu consentiment per ser inclòs en l’esmenta’t fitxer i igualment dona el seu consentiment perquè aquestes dades puguin ser cedides a empreses del Grup o a d’altres relacionades comercialment amb aquest, amb l’objectiu de subministrar la informació comercial sol·licitada en els formularis o subscripcions.

La finalitat del fitxer és la de servir com a suport d’informació a la gestió fiscal, administrativa, comercial i comptable de l’empresa.

Si ho desitja, pot dirigir-se a la Companyia Cervesera del Montseny S.L., domiciliada al PAE l’Avellanet, C.del Feu 15, 08554-Sant Miquel de Balenyà (SEVA), amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Idiomes