Programa de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial

COMPANYIA CERVESERA DEL MONTSENY, S.L.L. ha dut a terme l’execució d’un projecte estratègic consistent en la modernització de la instal·lació de producció de cervesa i d’augment de la capacitat productiva. Aquest projecte està acollit a la línia de suport financer mitjançant préstecs de Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial de la Direcció General del Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

 

Cervesa del Montseny

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Idiomes